Cijferkunst administatiekantoor

Uitstel van betaling telefonisch aanvragen bij belastingdienst

Heb je een aanslag inkomstenbelasting of omzetbelasting ontvangen en zit je krap bij kas?
Vraag telefonisch uitstel aan bij de belastingdienst. Uitstel voor 4 maanden wordt dan automatisch verstrekt. Voorwaarde is wel dat er geen betalingsachterstanden zijn t.a.v. eerder opgelegde aanslagen door de belastingdienst.
Indien voor deze werkwijze gekozen wordt dan is het niet meer mogelijk om een betalingsregeling met de belastingdienst te treffen met betrekking tot deze aanslag.

Scroll naar boven